Vitajte na bringer.sk, Registrácia zadarmo | Prihlásiť sa

FAQ

Do koľkých kategórií môžem zaregistrovať svoju firmu?

Firma môže byť registrovaná do 3 kategórií, resp. podkategórií. Registrácia je bezplatná.

Ako uverejním produkty?

Produkty budú zobrazované na Vašej firemnej vizitke a v katalógu produktov.
Registrovaný užívateľ môže uverejniť 1 produkt s obrázkom. Prémiový člen môže uverejniť až 30 produktov s obrázkom.
Produkt môžete pridať do 2 kategórií.
Pri nahrávaní obrázkov náš systém automaticky upraví ich veľkosť do požadovaných rozmerov.
Postup: Prihlásenie → Môj účet → Moje produkty → Pridať nový produkt
Po pridaní sa produkt dostane do Nepreverených. Po skontrolovaní sa stáva Prevereným.
Produkty môžete kedykoľvek upraviť a zmazať. Ak je vykonaná nejaká úprava, produkt sa opäť stáva Neprevereným a a čaká sa na naše preverenie.

Čo sú produktové skupiny?

Na svojej vizitke si môžete rozdeliť produkty do kategórií (produktových skupín), ktoré si sami vytvoríte.
Slúžia na sprehľadnenie a rozdelenie vašich výrobkov a služieb.
Registrovaný užívateľ si môže vytvoriť 1 produktovú skupinu, pretože môže publikovať len 1 produkt.
Prémiový člen si môže vytvoriť 10 produktových skupín, do ktorých bude zaraďovať svoje produkty.
Postup: Prihlásenie → Môj účet → Moje produkty → Produktové skupiny

Ako zadám a zruším ponuku?

Registrovaný užívateľ môže zadať 1 ponuku. Prémiový člen môže zadať až 20 ponúk, ktoré môže mať naraz aktívne.
Postup: Prihlásenie → Môj účet → Moje ponuky → Pridať novú ponuku
Po pridaní sa ponuka dostane do Nepreverených a užívateľ ju môže zmeniť alebo zmazať. Po skontrolovaní sa stáva Preverenou, no vtedy ju užívateľ nemôže zmeniť, ale môže ju zmazať.
Ponuka sa zadáva na časové obdobie, ktoré si užívateľ sám určuje. Po uplynutí tejto doby sa ponuka dostáva do Expirovaných.

Čo sú TOP PONUKY?

TOP PONUKY sú ponuky Prémiových členov, ktoré sa zobrazujú v reklamných sekciách príslušných kategórií dopytov a ponúk.
Ponuka Prémiového člena bude zaradená do TOP PONÚK len v prípade, že Prémiový člen nahrá obrázok svojej ponuky.

Ako zadám firemný dopyt?

Každá firma, ktorá chce zadať dopyt, musí byť zaregistrovaná.
Registrovaní aj Prémioví členovia môžu bezplatne zadávať neobmedzené množstvo dopytov.
Postup: Prihlásenie → Môj účet → Moje dopyty → Pridať nový dopyt
Po pridaní sa dopyt dostane do Nepreverených, užívateľ ho nemôže meniť, ale môže ho zmazať. Po skontrolovaní sa stáva Prevereným, užívateľ ho nemôže zmazať, ale môže ho označiť ako Vybavený, čím zruší možnosť ho naďalej kontaktovať.
Dopyt sa zadáva na časové obdobie, ktoré si užívateľ sám určuje. Po uplynutí tejto doby sa dopyt dostáva do Expirovaných.

Ako zadám súkromný dopyt?

Dopyty môže bezplatne zadávať aj súkromná osoba.
Každý dopyt bude uverejnený až po prekontrolovaní.

Ako získam kontakt na zadávateľa dopytu?

Len Prémiový člen vidí kontakt na zadávateľa okamžite po zadaní dopytu.
Registrovaný užívateľ má prístup ku kontaktom po 13 dňoch od zadania dopytu. Na 14. deň môžu zadávateľa kontaktovať aj neplatení členovia, dopyt však môže byť už vybavený, tzn. zadávateľ dopytu si vybral niektorú z ponúk od platených Prémiových členov.
Kontaktovať zadávateľa je možné priamo alebo cez kontaktný formulár.

Čo mám urobiť keď stratím heslo?

V prípade, že zabudnete svoje heslo, kliknite na Zabudnuté heslo a zadajte svoj email. My Vám obratom zašleme nové heslo do Vašej emailovej schránky.

Ako môžem aktualizovať informácie o firme?

Postup: Prihlásenie → Môj účet → Nastavenie profilu → Editovať profil

Čo sú Upozornenia emailom?

Upozornenia emailom si môže aktivovať každý člen, ktorý chce pravidelne dostávať najnovšie dopyty alebo ponuku priamo do svojej emailovej schránky.
Je to bezplatná služba.
Každé upozornenie je priradené k 1 kategórii.
Registrovaný užívateľ (neplatený) si môže zadať požiadavku na dostávanie týchto upozornení z 10 kategórií.
Prémiový člen si môže nastaviť neobmedzené množstvo upozornení.
Postup: Prihlásenie → Môj účet → Nastavenie profilu → Upozornenia emailom → Pridať nové upozornenie

Platia sa z uzavretých obchodov nejaké provízie?

Nie, z uzavretých obchodov neplatíte žiadne provízie.

Ako vložím logo svojej firmy?

Logo svojej firmy môžu vložiť len Prémioví členovia. Zobrazuje sa na ich vizitke a v reklamnej sekcii TOP FIRMY.
Postup: Prihlásenie → Môj účet → Nastavenie profilu → Firemné logo → Vybrať → Nahrať logo

Aký je rozdiel medzi bezplatným a plateným Prémiovým členstvom?

Služba Registrovaný užívateľ Prémiový člen
Produkty 1 30
Produktové skupiny 1 10
Ponuky 1 20
Referencie nie 20
Certifikáty nie 20
Dopyty neobmedzene neobmedzene
Firemná vizitka jednoduchá profesionálna
Logo firmy nie áno
Logo Prémiového členstva nie áno
Upozornenia emailom 10 neobmedzene
Prístup ku kontaktom na dopyty za 13dní okamžite
Prednostné zobrazenie nie áno

Ako sa zaradím medzi TOP FIRMY a TOP PRODUKTY?

Každý Prémiový člen môže svoju firmu zaradiť medzi TOP FIRMY a svoje produkty do TOP PRODUKTOV, ktoré sú zobrazované na hlavnej stránke, na podstránkach príslušnej kategórie a vizitkách neplatených členov. Jedná sa o prednostný výpis, ktorý je určený výhradne pre platených členov.
Pre zaradenie do TOP PRODUKTOV je dôležité, aby Prémiový člen nahral obrázok svojho produktu.
Pre zaradenie do TOP FIRIEM je dôležité, aby Prémiový člen nahral svoje firemné logo.

Ako si aktivujem Prémiový účet?

Prémiový účet si môže aktivovať každý Registrovaný užívateľ na obdobie 1 alebo 2 rokov. Táto služba je spoplatnená. Po odoslaní Vašej žiadosti na aktiváciu Vám odošleme Proforma faktúru na Váš email a následne Vám pošleme originál faktúry poštou.
Prémiový účet bude aktivovaný ihneď po uhradení faktúry a pripísaní čiastky na náš účet.
Postup: Prihlásenie → Môj účet → Prémiový účet → Aktivovať
Jeden mesiac pred uplynutím obdobia platnosti Vášho Prémiového účtu Vám zašleme novú Proforma faktúru na Váš email na nasledujúce obdobie. Zaplatením tejto faktúry si automaticky predlžujete Váš Prémiový účet na nasledujúce obdobie. V prípade, že novú faktúru neuhradíte, na nasledujúce obdobie sa Vám Prémiový účet ruší.
V prípade, že Prémiový člen požiada o zrušenie Prémiového účtu ešte pred uplynutím doby platnosti, poplatky za ostávajúce obdobie sa nevracajú.

Čo je Obchodný index?

Obchodný index je bodový systém podľa ktorého sa určuje poradie a umiestnenie firiem a produktov v katalógoch a vyhľadávaniach. Obchodným indexom sa sleduje aktivita členov na portáli odo dňa registrácie. Čím viac aktivity užívateľ vyvíja a pracuje na portáli, tým získa viac bodov a lepšie umiestnenie.
Najlepšie umiestnenie majú Prémioví členovia, ktorí majú garantované umiestnenie pred neplatenými členmi. Poradie medzi Prémiovými členmi je takisto určované na základe ich Obchodného indexu.